Convocatòria de la XVI Jornada sobre el valencià de Taula de Filologia Valenciana (2024)

Taula de Filologia Valenciana, en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Caixa Popular, convoca la «XVI Jornada sobre el valencià. Pedagogia (llengua i literatura), ús social i normativa», que tindrà lloc el dissabte 23 de novembre del 2023 en el Centre Públic de Formació de Persones Adultes Josep Pasqual i Tirado, de Castelló de la Plana (Av. Germans Bou, 26). Així mateix, obri la convocatòria dels premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor», que tenen com a finalitat fomentar la investigació sobre el valencià.

Taula de Filologia Valenciana és una associació formada principalment per docents d’institut i d’escola, tècnics lingüístics, professors d’universitat i altres professionals vinculats a la llengua. El seu objectiu bàsic és treballar per a millorar la docència i el model lingüístic del valencià, així com fer propostes que faciliten l’ús social de la llengua pròpia dels valencians.

Assistència i participació

Podrà assistir a la Jornada qualsevol persona interessada per la llengua i la literatura valencianes. Els assistents que s’inscriguen rebran un certificat d’assistència si el sol·liciten.

Les persones que vullguen participar amb una comunicació (pot tractar-se de l’exposició d’una activitat o projecte docent) hauran de presentar una proposta inèdita sobre els camps següents:

 • Pedagogia i ensenyament de llengua o literatura (pot tractar-se de l’exposició d’una activitat o projecte docent).
 • Ús social del valencià.
 • Normativa lingüística (anàlisi o propostes).
 • Formació o evolució del model lingüístic valencià.
 • Ressenya crítica d’un treball publicat (article o llibre).

Els sol·licitants hauran d’enviar a l’adreça de correu taulafilologiavalenciana@gmail.com un document de presentació que incloga el títol de la comunicació, nom i lloc de treball (o ofici) de l’autor (o autors), descripció succinta de l’objecte d’estudi, de la causa del treball i del resultat esperat. L’extensió màxima serà de 300 paraules o 2.500 caràcters. La data límit per a presentar-lo serà el 20 d’octubre del 2024.

Les sol·licituds seran revisades pel comité organitzador de la Jornada, que comunicarà per correu electrònic en la segona quinzena d’octubre si el treball ha sigut acceptat.

Els autors que opten a un premi hauran d’enviar el treball completament redactat en compte del document de presentació adés citat amb la mateixa data límit del 20 d’octubre.

Les comunicacions presentades en la Jornada podran ser seleccionades per a publicar-les en la revista científica anual Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia, coeditada amb la Diputació de Castelló.

Premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor»

Els premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor» estan destinats a persones que no es dediquen professionalment a la docència universitària. La finalitat és potenciar que els docents de les escoles i dels instituts i altres professionals de la llengua participen activament en la investigació per a millorar l’ensenyança, la normativa i l’ús social del valencià.

El premi «Joaquim Garcia Girona» (1r premi) està sufragat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i té una dotació econòmica de 1.000 euros. El premi «Jordi Valor» (2n premi) està patrocinat per la Caixa Popular i té una dotació de 300 euros. Amb tot, els participants assumixen que l’atorgament de les dites quantitats estan subjectes a la disponibilitat pressupostària dels patrocinadors.

El jurat dels premis estarà integrat per membres del consell de redacció de la revista anual Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia i per membres de la junta directiva de l’associació, els quals podran presentar treballs a la jornada però no optar als premis.

En la inauguració de la XVI Jornada sobre el valencià, representants de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de Caixa Popular presentaran i lliuraran els premis a les persones guardonades.

La participació en la convocatòria dels premis implica l’acceptació d’estes bases.

Inscripció a la Jornada

L’assistència a la Jornada és lliure, però l’aforament estarà limitat a la capacitat del local. Així, és recomanable inscriure’s i avisar, si és el cas, de la intenció d’assistir al dinar de germanor, omplint este formulari.

La inscripció s’ha de fer abans del 18 de novembre a les 10.00 hores. A partir d’eixa data, l’organització no pot garantir ni l’assistència per les limitacions d’aforament ni la disponibilitat de materials de cortesia.

Les persones inscrites rebran un certificat d’assistència en format electrònic, que és debades per als membres de Taula de Filologia Valenciana. Qui no siga membre però vullga el dit certificat d’assistència, haurà de pagar una quota de 5 €, que pot fer efectiva per transferència bancària al compte ES25 3159 0010 5222 1273 1117 (BIC: BCOE-ESMM159) o bé pagant en efectiu el dia de la Jornada.

Programa provisional

L’estructura prevista de la Jornada és la següent:

 • Entrega de materials als inscrits.
 • Inauguració.
 • Entrega dels premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor».
 • Intervenció sobre l’Escriptor de l’Any de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (enguany, l’escriptora Maria Ibars).
 • Presentació del número 10 de la revista Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia.
 • Presentació de les comunicacions seleccionades (totes o una part; cada una de quinze minuts de duració).
 • Dinar de germanor.
 • Assemblea general anual de Taula de Filologia Valenciana (només per als membres de l’associació).

Publicació de treballs

Els treballs que es presenten a la Jornada podran ser seleccionats per a publicar-los en la revista científica anual Aula de Lletres Valencianes — Revista Valenciana de Filologia.

Els autors que aspiren a publicar el treball presentat hauran d’enviar la versió escrita abans del dia 21 de desembre del 2024, ajustant-se a les normes exposades en la pàgina https://aula.lletresvalencianes.net/criteris-editorials.

El Consell de redacció d’Aula de Lletres Valencianes — Revista Valenciana de Filologia farà una primera valoració dels treballs i enviarà aquells que responguen als criteris de qualitat i editorials de la revista als membres del Consell assessor, que en faran l’avaluació definitiva.

Organitza

Taula de Filologia Valenciana

Patrocinat per

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Caixa Popular

Posició de Taula de Filologia Valenciana davant la «Proposició de llei per la qual es regula la llibertat educativa»

Intervenció de Jordi Cassany Bates, secretari de Taula de Filologia Valenciana, feta el 6 de maig de 2024 en la Comissió d’Educació i Cultura de les Corts, a petició del PSPV-PSOE, durant la fase de participació ciutadana del procediment d’elaboració de la «Proposició de llei per la qual es regula la llibertat educativa», presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox. La posició del Dr. Cassany representa també la de la nostra associació.

«Bon dia. En primer lloc, m’agradaria agrair l’oportunitat que em brinden de recentrar el debat en algunes qüestions clau que són necessàries si volem, sincerament, millorar l’educació i, per tant, millorar la societat.

»Ja que la proposició de llei té en el seu títol –o fa una referència implícita– als pares, començaré parlant de quin és el marge de decisió que tenen els pares en l’educació obligatòria. Evidentment, la col·laboració de les famílies és molt beneficiosa, i també la seua participació i la seua presa de decisions és positiva. La Constitució fins i tot preveu que els pares intervinguen en el control i la gestió dels centres; però, com ja s’ha dit ací abans, això es fa a través de representants en el Consell escolar, junt amb representants dels altres sectors de la comunitat educativa. La Constitució, als pares, els dona en exclusiva la potestat de decidir solament sobre dos qüestions: la primera és triar entre centres públics o altre tipus de centres, i l’altra és la formació religiosa o moral. I ja està.

»El concepte de llibertat d’ensenyança que proclama la Constitució inclou altres llibertats; per exemple la llibertat de càtedra, però als pares no els dona més potestat. Això, si no s’ho creuen, ho poden consultar en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que és un diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, i allí voran clarament que, quant als pares, no hi ha més drets reconeguts en la Constitució que eixos dos.

»¿Per què és això així? ¿Per què els pares no es poden immiscir més? Doncs per la mateixa natura de l’educació. La Constitució diu que l’educació bàsica és obligatòria. ¿I per què és obligatòria l’educació bàsica en una societat? ¿Per què els pares no tenen la llibertat de no enviar els fills a escola? ¿Per què poden perdre la pàtria potestat si no envien els fills a escola? Doncs perquè, com ja ha avançat el professor Dolz, per a que una societat funcione és necessari que els ciutadans tinguen determinats coneiximents, valors i habilitats; per a que estos ciutadans no siguen un problema per a la resta de la societat i per a si mateixos.

»Per exemple, quan ve una pandèmia, necessitem que els nostres conciutadans tinguen una formació mínima en qüestions de salut, perquè si no, això ens afecta a la nostra salut personal. Estem tots vivint en societat. A l’hora de votar en les eleccions, necessitem que els altres electors tinguen una mínima formació, per a que no siguen tan fàcilment manipulables per partits que potser voldrien acabar amb la democràcia.

»I en qüestions de llengües, també. Per a que tots els nostres conciutadans puguen exercir el seu dret a parlar cadascú la llengua que vullga, és necessari que tota la societat, com a mínim, entenga les dos llengües. És a dir, el dret a la ignorància no existix, perquè la llibertat d’una persona acaba a on comença la llibertat dels demés.

»Posaré un símil: ¿Veritat que a tots els que circulem per les vies ens interessa que aquells que conduïxen vehicles motoritzats tinguen un carnet de conduir? ¿Veritat que no hi ha llibertat de conduir un cotxe sense tindre carnet de conduir? ¿Per què? Perquè ens afectaria als demés; acabaríem tenint un accident nosaltres. Doncs, l’educació obligatòria és una espècie d’autoescola per a circular en la societat. I qui decidix què s’aprén en eixa autoescola de la societat no són els xiquets, no són les famílies, sinó que és tota la societat en conjunt, a través del Parlament.

»¿I què diu el Parlament? Doncs ací he portat la Constitució espanyola per a recordar. La Constitució diu que la riquea lingüística d’Espanya serà objecte d’especial respecte i protecció. Protecció vol dir que no desaparega, per exemple, el valencià. Si està desapareixent el valencià és que no estem complint la Constitució.

»Després, ¿què diu l’Estatut d’Autonomia? L’Estatut, a més de proclamar que el valencià és la llengua pròpia, ens diu que tots tenim el dret a usar el valencià, i que tots tenim el dret a rebre l’ensenyament del valencià i en valencià. Tots els xiquets. I açò és un dret que els seus pares no els poden llevar, als xiquets: el dret a aprendre en valencià. Això ho proclama l’Estatut.

»Després, la Llei d’Ús i Ensenyament [del valencià] es marca com un objectiu, i això no ho podem oblidar en tot el debat este, que els xiquets acaben l’educació obligatòria amb un nivell equiparable de les dos llengües. Bé, ¿això com es fa? Doncs això no es fa invertint el 50% del temps en una llengua i el 50% en l’altra; perquè l’escola no existix per a ensenyar tot allò que fa falta aprendre, sinó solament per a completar tot l’aprenentatge que es fa en la família, en el carrer o en el contacte amb els mitjans de comunicació. I com en la societat valenciana la llengua dominant és el castellà, l’escola, per a poder anivellar l’aprenentatge, necessita donar-li més temps i més recursos al valencià. ¿Quants recursos? Doncs hem de mirar l’experiència que tenim i vore què ha passat.

»Jo, ací, tinc l’opinió dels meus alumnes de 1r de batxillerat. Els he preguntat: ¿Vosatros sentiu que s’ha complit l’objectiu que marca la LUEV d’arribar a un nivell equiparable de les dos llengües? I tots i cadascun dels meus alumnes de 1r de batxillerat (i són alumnes d’un municipi valencianoparlant) m’han dit que dominen més el castellà que el valencià. Això ja ens dona pistes de quina ha de ser la presència del valencià [en l’escola]: major que l’actual. Gràcies.»

Comunicat. Reunió en la DG d’Ordenació Educativa i Política Lingüística

El president de Taula de Filologia Valenciana, Àngel Calpe, el director d’Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia, Abelard Saragossà, i el delegat de l’associació per a tecnologies lingüístiques i xàrcies socials, Carles López Cerezuela, s’han reunit el dimecres 31 de gener amb el director general d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, Ignacio Martínez Arrúe, i amb el subdirector general de Política Lingüística, Vicent Satorres, en la seu de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

Taula ha mostrat el seu interés i preocupació per l’impacte que la reforma anunciada de la Llei de Plurilingüisme tindrà en l’ensenyança del valencià i en valencià, i demana que s’assegure el dret de tots els xiquets a aprendre valencià.

Així mateix, des de Taula considerem que la revisió en marxa dels criteris lingüístics publicats per l’anterior govern va en la bona direcció de reforçar l’autoestima lingüística col·lectiva dels valencians, perquè entenem que eixa ha de ser la guia de qualsevol política de promoció de l’ús social de la nostra llengua. És per això que animarà els seus membres a realitzar aportacions i suggerències en el procés de consulta que, a tal efecte, ha obert la Conselleria a partir de la recepció del preceptiu informe de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Per altra banda, Taula demana a la Conselleria que explore la manera d’incentivar l’aplicació de les tecnologies lingüístiques al valencià i de motivar les grans empreses multinacionals per tal que l’usen i li donen visibilitat. En eixe sentit, demana que es continue millorant el programa Salt, que hauria de traduir a un model de llengua més pròxim al valencià general, i que es pose a disposició del públic un diccionari bilingüe, entre altres ferramentes digitals.

Una de les línies d’investigació més productives de Taula ha sigut l’anàlisi de materials docents per a l’ensenyança de l’idioma valencià, i reclama que la Conselleria impulse una millora en eixe camp. 

Taula mostra la seua preocupació per la pèrdua de valor del coneiximent del valencià en l’accés i baremació de la funció pública i demana que s’assegure el respecte als drets lingüístics dels ciutadans i, en especial, el seu dret a usar el valencià quan tracten amb l’Administració de la Generalitat.

Per últim, Taula vol destacar la bona acollida i l’actitud atenta i dialogant dels responsables de Política Lingüística de la Generalitat que ens han atés.

Programa de la XV Jornada sobre el valencià

Taula de Filologia Valenciana, en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Caixa Popular, celebrarà la «XV Jornada sobre el valencià. Pedagogia (llengua i literatura), ús social i normativa», el pròxim dissabte 11 de novembre del 2023 en el Centre Públic de Formació de Persones Adultes Josep Pasqual i Tirado, de Castelló de la Plana (Av. Germans Bou, 26).

Programa

9:30. Inauguració. Parlaments de Vicent Satorres, subdirector general de Política Lingüística, de Vicent Sales, 2n tinent d’alcalde de Castelló de la Plana i regidor de Relacions Institucionals, de Josep Palomero, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i Josep Saborit, de Taula de Filologia Valenciana.

09:45. Entrega dels premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor» als millors treballs presentats.

10:00. Josep Palomero: «Els escriptors valencians de l’exili». Conferència patrocinada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el marc de les activitats de l’Escriptor de l’Any 2023.

10:30. Carles Fenollosa: «Irreductibles: una nova mirada a la història del valencià i de la seua literatura».

11:00. Àngel Calpe: «15 anys de Taula de Filologia Valenciana, 15 anys d’estudis sobre el valencià».

11:30. Descans.

12:00. Lucía Deltoro: «La preposició a en l’objecte directe en l’obra de Fabra. Estudi i alternativa».

12:30. Miquel Àngel Romero: «Les sibilants alveolars fricatives valencianes en l’ensenyament mitjà valencià».

13:00. Carles López Cerezuela: «Neurolingüística valenciana».

13:30. Josep Francesc Sala: «Continuïtat lingüística en la frontera llenguadociana-catalana: la paràbola  del fill pròdig en llenguadocià donasanenc i català rossellonés».

14:00. Cercle Isabel de Villena (Josep Saborit i Jordi Cassany-Bates): «Propostes del Cercle Isabel de Villena sobre el model de llengua del valencià».

15:00. Dinar de germanor.

17:00. Assemblea anual de Taula de Filologia Valenciana (només membres de l’associació).

Inscripció a la Jornada

L’assistència a la Jornada és lliure, però l’aforament estarà limitat a la capacitat del local. Així, és recomanable inscriure’s i avisar, si és el cas, de la intenció d’assistir al dinar de germanor, omplint este formulari.

La inscripció s’ha de fer abans del 8 de novembre a les 10.00 hores. A partir d’eixa data, l’organització no pot garantir ni l’assistència per les limitacions d’aforament ni la disponibilitat de materials de cortesia.

Les persones inscrites rebran un certificat d’assistència en format electrònic, que és debades per als membres de Taula de Filologia Valenciana. Qui no siga membre però vullga el dit certificat d’assistència, haurà de pagar una quota de 5 €, que pot fer efectiva per transferència bancària al compte ES25 3159 0010 5222 1273 1117 (BIC: BCOE-ESMM159) o bé pagant en efectiu el dia de la Jornada.

Descarregar el cartell i el programa en pdf (2 MB).

Convocatòria de la XV Jornada sobre el valencià de Taula de Filologia Valenciana

Taula de Filologia Valenciana, en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Caixa Popular, convoca la «XV Jornada sobre el valencià. Pedagogia (llengua i literatura), ús social i normativa», que tindrà lloc el dissabte 11 de novembre del 2023 en el Centre Públic de Formació de Persones Adultes Josep Pasqual i Tirado, de Castelló de la Plana (Av. Germans Bou, 26). Així mateix, obri la convocatòria dels premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor», que tenen com a finalitat fomentar la investigació sobre el valencià.

Taula de Filologia Valenciana és una associació formada principalment per docents d’institut i d’escola, tècnics lingüístics, professors d’universitat i altres professionals vinculats a la llengua. El seu objectiu bàsic és treballar per a millorar la docència i el model lingüístic del valencià, així com fer propostes que faciliten l’ús social de la llengua pròpia dels valencians.

Assistència i participació

Podrà assistir a la Jornada qualsevol persona interessada per la llengua i la literatura valencianes. Els assistents que s’inscriguen rebran un certificat d’assistència si el sol·liciten.

Les persones que vullguen participar amb una comunicació hauran de presentar una proposta inèdita sobre els camps següents:

 • Pedagogia i ensenyament de llengua o literatura
 • Ús social del valencià
 • Normativa lingüística (anàlisi o propostes)
 • Formació o evolució del model lingüístic valencià
 • Ressenya crítica d’un treball publicat (article o llibre)

Els sol·licitants hauran d’enviar a l’adreça de correu taulafilologiavalenciana@gmail.com un document de presentació que incloga el títol de la comunicació, nom i lloc de treball (o ofici) de l’autor (o autors), descripció succinta de l’objecte d’estudi, de la causa del treball i del resultat esperat. L’extensió màxima serà de 300 paraules o 2.500 caràcters. La data límit per a presentar-lo serà el 8 d’octubre del 2023.

Les sol·licituds seran revisades pel comité organitzador de la Jornada, que comunicarà per correu electrònic en la segona quinzena d’octubre si el treball ha sigut acceptat.

Els autors que opten a un premi hauran d’enviar el treball completament redactat en compte del document de presentació adés citat amb la mateixa data límit del 8 d’octubre.

Les comunicacions presentades en la Jornada podran ser seleccionades per a publicar-les en la revista científica anual Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia, coeditada per la Diputació de Castelló.

Premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor»

Els premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor» estan destinats a persones que no es dediquen professionalment a la docència universitària. La finalitat és potenciar que els docents de les escoles i dels instituts i altres professionals de la llengua participen activament en la investigació per a millorar l’ensenyança, la normativa i l’ús social del valencià.

El premi «Joaquim Garcia Girona» (1r premi) està sufragat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i té una dotació econòmica de 1.000 euros. El premi «Jordi Valor» (2n premi) està patrocinat per la Caixa Popular i té una dotació de 300 euros. Amb tot, els participants assumixen que l’atorgament de les dites quantitats estan subjectes a la disponibilitat pressupostària dels patrocinadors.

El jurat dels premis estarà integrat per membres del consell de redacció de la revista anual Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia i per membres de la junta directiva de l’associació, els quals podran presentar treballs a la jornada però no optar als premis.

En la inauguració de la XV Jornada sobre el valencià, representants de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de Caixa Popular presentaran i lliuraran els premis a les persones guardonades.

La participació en la convocatòria dels premis implica l’acceptació d’estes bases.

Inscripció a la Jornada

L’assistència a la Jornada és lliure, però l’aforament estarà limitat a la capacitat del local. Així, és recomanable inscriure’s i avisar, si és el cas, de la intenció d’assistir al dinar de germanor, omplint este formulari.

La inscripció s’ha de fer abans del 8 de novembre a les 10.00 hores. A partir d’eixa data, l’organització no pot garantir ni l’assistència per les limitacions d’aforament ni la disponibilitat de materials de cortesia.

Les persones inscrites rebran un certificat d’assistència en format electrònic, que és debades per als membres de Taula de Filologia Valenciana. Qui no siga membre però vullga el dit certificat d’assistència, haurà de pagar una quota de 5 €, que pot fer efectiva per transferència bancària al compte ES25 3159 0010 5222 1273 1117 (BIC: BCOE-ESMM159) o bé pagant en efectiu el dia de la Jornada.

Programa provisional

L’estructura prevista de la Jornada és la següent:

 • Entrega de materials als inscrits.
 • Inauguració.
 • Entrega dels premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor».
 • Intervenció sobre l’Escriptor de l’Any de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (enguany, els Escriptors valencians exiliats).
 • Presentació del número 9 de la revista Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia.
 • Presentació de les comunicacions seleccionades (totes o una part; cada una de quinze minuts de duració).
 • Dinar de germanor.
 • Assemblea general anual de Taula de Filologia Valenciana (només per als membres de l’associació).

Publicació de treballs

Els treballs que es presenten a la Jornada podran ser seleccionats per a publicar-los en la revista científica anual Aula de Lletres Valencianes — Revista Valenciana de Filologia.

Els autors que aspiren a publicar el treball presentat hauran d’enviar la versió escrita abans del dia 21 de desembre del 2023, ajustant-se a les normes exposades en la pàgina https://aula.lletresvalencianes.net/criteris-editorials.

El Consell de redacció d’Aula de Lletres Valencianes — Revista Valenciana de Filologia farà una primera valoració dels treballs i enviarà aquells que responguen als criteris de qualitat i editorials de la revista als membres del Consell assessor, que en faran l’avaluació definitiva.

Organitza i col·laboren

Pin It on Pinterest