Etiqueta: RTVV

Torna «Trau la llengua»

prosourceofkcwest.com

go to site

http://afcmarseille.com/porn/anambara-pornstar-chisom Taula de Filologia Valenciana celebra l’inici de les emissions de la nova televisió pública valenciana, mature wife home bareback creampie gangbang À Punt. Com a associació dedicada a l’estudi del valencià, ens congratulem especialment per la recuperació de programes sobre divulgació del nostre idioma, com és el cas de click Trau la llengua. Pensem que el fet que fóra el segon espai de més audiència de l’antiga RTVV demostra l’interés dels valencians per la llengua pròpia. Esperem que el programa exercirà amb encert i responsabilitat la seua tasca d’entreteniment i divulgació de les nostres paraules, i contribuirà a apujar l’autoestima lingüística dels valencians.

http://afcmarseille.com/porn/yasmine-de-leon-family-affair-full-porn

Taula aporta millores al llibre d’estil de la CVMC

http://spirographics.net

http://afcmarseille.com/porn/oldje-classmedia-gangbang-the-rich-young-pussy-with-vinna-reed

http://afcmarseille.com/porn/homemade-creamy-squirting-on-tumblr El passat 25 de juliol, Taula de Filologia Valenciana va presentar a la get link Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació una sèrie d’esmenes i propostes a l’esborrany del seu llibre d’estil, en resposta al requeriment que la CVMC havia fet en l’apartat Transparència de la seua pàgina web, el qual animava les organitzacions de la societat civil i les institucions públiques i privades a fer aportacions al document.

http://afcmarseille.com/porn/ancient-sex-movies

http://afcmarseille.com/porn/young-first-time-anal-painful La proposta de TFV consistix en el replantejament d’aspectes lingüístics que considera que divergixen de les propostes de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de les d’altres materials de referència, com ara el Llibre d’estil per als mitjans audiovisuals en valencià. A grans trets, TFV incidix sobre el fet que en l’esborrany es releguen als registres informals algunes formes que no tenen esta consideració per al gruix dels parlants i que són d’ús habitual en els mitjans de comunicació, a més de perfectament normatives. Per exemple, recorda que són adequats en qualsevol registre els substantius coneiximent, creiximent o naiximent o les formes verbals veem, veent, caent, caem o vullc; assenyala que el pronom jo i l’adverbi ja s’han de pronunciar amb gastro-stars-koeln.com i semiconsonàntica; recomana distingir la pronunciació de http://findlawyersca.com b i http://afcmarseille.com/porn/brazzer-cinema-full-sex-squirt v, aconsella usar la preposició per a amb valor de finalitat, i recorda que també són normatives les formes plenes dels pronoms me, te, se, ne davant de verb (me pareix).

penius in pussy

see TFV valora positivament l’oportunitat de fer aportacions al futur llibre d’estil de la CVMC i espera que siguen tingudes en compte en el marc, d’altra banda, d’un llibre d’estil que a grans trets coincidix amb les propostes de l’AVL i de la mateixa TFV.

http://afcmarseille.com/porn/aj-applegate-arch-angel-blowjob

La llengua d’Àpunt

J. Leonardo Giménez, tècnic lingüístic

follow url La pròxima posada en funcionament de la nova radiotelevisió valenciana, Àpunt, és molt important per al futur (i present) d’esta llengua. La clausura de l’extinta RTVV va ser un colp molt fort contra el valencià, a pesar de la manifestament millorable qualitat dels seus programes i la notòria manipulació informativa que la caracteritzava. De la nova, esperem millores en tot o en quasi tot, i especialment, una radiotelevisió en valencià. El castellà té canals i mitjans en abundància, i no cal patiments per la seua pervivència, disfruta de bona salut. La nostra necessita suport, carinyo i bons aliments. Però no tot en la desapareguda cadena radiotelevisiva valenciana era roín. http://johanstellerphotography.com/porn/sexy-slut-squirts-on-tanner-mayes

watch

go site Continua llegint

follow url

Pel valencià consolidat de l’audiovisual (I)

alexandre-ordaz
Alexandre X. Ordaz Dengra. Cercle Isabel de Villena

http://afcmarseille.com/porn/dvd-free-porn-squirt El valencià hauria de sentir-se i de predominar clarament en la nova radiotelevisió valenciana en tots els formats: no-ficció (informatius, magazins, documentals…), ficció (cine, sèries, dibuixos animats…), publicitat… Ara bé, ¿quin valencià? ¿El de «eixos hòmens jóvens fan dos faenes i seguixen avant» o el de «aque(s)ts homes joves fan dues feines i segueixen endavant»? (El primer exemple aplica el model de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua -AVL- i el segon seguix els «Criteris lingüístics» elaborats l’any passat per la Direcció General de Política Lingüística -DGPL-.) ¿O cap d’eixos dos models de valencià, sinó algun híbrid? ¿O tant l’u com l’altre, però en funció de «registres» o de «graus de formalitat» com ara alguns suggerixen? Per a resoldre la qüestió, la dita DGPL (una part de la Conselleria d’Educació i Cultura) va crear una comissió que l’estudiara i, en acabant, també ho ha fet la mateixa Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Finalment, el passat 19 de maig es celebrava en la UV la jornada «El valencià de la futura RTVV: models lingüístics de la comunicació audiovisual», on diferents membres d’eixes comissions donaven pistes sobre les seues possibles conclusions. A la vista de tot el que es va dir, pense que, abans que siga massa tard, convé dibuixar unes línies mestres i tindre-les ben presents quan ens movem en este terreny tan delicat. Per això, dedicaré a la qüestió dos articles dels quals este és el primer. Anem a pams.

source

http://afcmarseille.com/porn/free-amateur-milf-galleries Continua llegint

follow url

Germà Llorca participa en la jornada «El valencià de la futura RTVV»

alexis texas anal pictures

http://afcmarseille.com/porn/asian-milf-stories

http://afcmarseille.com/porn/18-pussy-stetch En este vídeo podeu vore la intervenció del company Germà Llorca en la taula redona “L’assessorament lingüístic en els espais de televisió i ràdio” (minut 1:11:08), que tingué lloc el passat 19 de maig, durant la jornada “El valencià de la futura RTVV”, celebrada en la Facultat de Filologia de la Universitat de València. La taula estigué moderada per Lluís Polanco (UV) i comptà amb la presència d’Oriol Camps (IEC), Carla González (UAB) i Juli Esteve (Infotelevisió). També podeu llegir la transcripció de la intervenció de Llorca.

follow site

Pin It on Pinterest