BASES DEL PREMI “JOAQUIM GARCIA GIRONA” 2014

FINALITAT

Amb el Premi Joaquim Garcia Girona, Taula de Filologia Valenciana pretén fomentar la investigació i la publicació de treballs originals sobre la pedagogia de la llengua i la literatura valencianes, la normativa lingüística i l’ús social de la llengua entre persones que no es dediquen professionalment a la docència universitària.

El treball premiat serà presentat per l’autor en la VI Jornada sobre el valencià, que se celebrarà el dissabte 25 d’octubre del 2014 en Betxí (la Plana Baixa), i es publicarà posteriorment en la revista Aula de lletres valencianes. Revista valenciana de filologia, editada per la Institució Alfons el Magnànim (Diputació de València).

PARTICIPANTS

Podran aspirar al premi i a la publicació resultant en la revista Aula de lletres valencianes els docents, tècnics, escriptors, professors no universitaris o estudiants de l’àmbit de la llengua i la literatura, així com qualsevol persona que presente una proposta sobre els camps següents:

• Pedagogia i ensenyament de llengua o literatura
• Ús social del valencià
• Norma lingüística (existent o desitjable)
• Formació o evolució del model lingüístic valencià

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

Els treballs aspirants al premi es triaran de les propostes de comunicació presentades a la VI Jornada sobre el valencià. Els participants hauran de presentar un document amb una proposta que incloga el títol de la comunicació, nom i filiació de l’autor o autors, la descripció l’objecte d’estudi i contextualització, metodologia usada i almenys un avanç dels resultats esperats i les conclusions. Els treballs hauran de ser originals i resultat d’una investigació. L’extensió màxima de la proposta serà de 300 paraules o 2.500 caràcters. La data límit per a la presentació serà el 26 de maig del 2014 (ATENCIÓ: ampliació del període fins al 30 de juny, inclusivament), i es podrà realitzar per correu electrònic, a taulafilologiavalenciana@gmail.com.

Si la proposta és seleccionada per a aspirar al premi, Taula li ho comunicarà a l’autor, que haurà d’enviar el treball final al correu electrònic susdit, tenint com a data límit el 15 de setembre del 2014, a les 14 hores.

DOTACIÓ ECONÒMICA

El Premi Joaquim Garcia Girona està sufragat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i té una dotació econòmica de 1.000 euros. Amb tot, els participants deuen tindre en compte que l’atorgament de la dita quantitat està subjecte a la disponibilitat pressupostària.

JURAT

El jurat estarà integrat pels membres del consell de redacció de la revista Aula de lletres valencianes. Revista valenciana de filologia, professionals qualificats coneixedors de la temàtica a valorar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *