Categoria: jornades de TFV

Convocatòria de la XIII Jornada sobre el valencià (2021)

Taula de Filologia Valenciana, en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Caixa Popular, convoca la «XIII Jornada sobre el valencià. Pedagogia (llengua i literatura), ús social i normativa», que tindrà lloc el dissabte 30 d’octubre del 2021 en el Centre Públic de Formació de Persones Adultes Josep Pasqual i Tirado, de Castelló de la Plana (Av. Germans Bou, 26). Així mateix, obri la convocatòria dels premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor», que tenen com a finalitat fomentar la investigació sobre el valencià.

Taula de Filologia Valenciana és una associació formada principalment per docents d’institut i d’escola, tècnics lingüístics, professors d’universitat i altres professionals vinculats a la llengua. El seu objectiu bàsic és treballar per a millorar la docència i el model lingüístic del valencià, així com fer propostes que faciliten l’ús social de la llengua pròpia dels valencians.

Assistència i participació

Podrà assistir a la Jornada qualsevol persona interessada per la llengua i la literatura valencianes. Els assistents que s’inscriguen rebran un certificat d’assistència si el sol·liciten.

Les persones que vullguen participar amb una comunicació hauran de presentar una proposta inèdita sobre els camps següents:

 • Pedagogia i ensenyament de llengua o literatura
 • Ús social del valencià
 • Normativa lingüística (anàlisi o propostes)
 • Formació o evolució del model lingüístic valencià
 • Ressenya crítica d’un treball publicat (article o llibre)

Els sol·licitants hauran d’enviar al correu electrònic taulafilologiavalenciana@gmail.com un document de presentació que incloga el títol de la comunicació, nom i lloc de treball (o ofici) de l’autor (o autors), descripció succinta de l’objecte d’estudi, de la causa del treball i del resultat esperat. L’extensió màxima serà de 300 paraules o 2.500 caràcters. La data límit per a presentar-lo serà l’1 d’octubre del 2021.

Les sol·licituds seran revisades pel comité organitzador de la Jornada, que comunicarà per correu electrònic en la segona quinzena d’octubre si el treball ha sigut acceptat.

Els autors que opten a un premi hauran d’enviar el treball completament redactat en compte del document de presentació adés citat amb la mateixa data límit de l’1 d’octubre.

Les comunicacions presentades en la Jornada podran ser seleccionades per a publicar-les en la revista científica anual Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia, coeditada per la Diputació de Castelló.

Premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor»

Els premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor» estan destinats a persones que no es dediquen professionalment a la docència universitària. La finalitat és potenciar que els docents de les escoles i dels instituts i altres professionals de la llengua participen activament en la investigació per a millorar l’ensenyança, la normativa i l’ús social del valencià.

El premi «Joaquim Garcia Girona» (1r premi) està sufragat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i té una dotació econòmica de 1.000 euros. El premi «Jordi Valor» (2n premi) està patrocinat per la Caixa Popular i té una dotació de 300 euros. Amb tot, els participants assumixen que l’atorgament de les dites quantitats estan subjectes a la disponibilitat pressupostària dels patrocinadors.

El jurat dels premis estarà integrat per membres del consell de redacció de la revista anual Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia, els quals són professionals qualificats coneixedors de la temàtica a valorar. Els membres de la Junta Directiva de l’associació podran presentar treballs a la jornada però no optar als premis.

En la inauguració de la XIII Jornada sobre el valencià, representants de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de Caixa Popular presentaran i lliuraran els premis a les persones guardonades.

La participació en la convocatòria dels premis implica l’acceptació d’estes bases.

Inscripció a la Jornada

L’assistència a la Jornada és lliure, però l’aforament estarà limitat d’acord amb les recomanacions vigents per la situació epidemiològica. Així, és imprescindible inscriure’s i avisar, si és el cas, de la intenció d’assistir al dinar de germanor, omplint este formulari.

La inscripció s’ha de fer abans del 25 d’octubre a les 10.00 hores. A partir d’eixa data, l’organització no pot garantir ni l’assistència per les limitacions d’aforament ni la disponibilitat de materials de cortesia.

Les persones inscrites rebran un certificat d’assistència en format electrònic, que és debades per als membres de Taula de Filologia Valenciana. Qui no siga membre però vullga el dit certificat d’assistència, haurà de pagar una quota de 5 €, que pot fer efectiva per transferència bancària al compte ES25 3159 0010 5222 1273 1117 (BIC: BCOE-ESMM159) o bé pagant en efectiu el dia de la Jornada.

Programa

L’estructura de la Jornada serà la següent:

 • Entrega de materials als inscrits.
 • Inauguració.
 • Entrega dels premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor».
 • Intervenció sobre l’Escriptor de l’Any de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (enguany, l’escriptora Carmelina Sánchez Cutillas).
 • Presentació del número 7 de la revista Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia.
 • Presentació de les comunicacions seleccionades (totes o una part; cada una de quinze minuts de duració).
 • Dinar de germanor.
 • Assemblea general anual de Taula de Filologia Valenciana (només per als membres de l’associació).

Publicació de treballs

Els treballs que es presenten a la Jornada podran ser seleccionats per a publicar-los en la revista científica anual Aula de Lletres Valencianes — Revista Valenciana de Filologia.

Els autors que aspiren a publicar el treball presentat hauran d’enviar la versió escrita abans del dia 21 de desembre del 2021, ajustant-se a les normes exposades en https://aula.lletresvalencianes.net/criteris-editorials.

El Consell de redacció d’Aula de Lletres Valencianes — Revista Valenciana de Filologia farà una primera valoració dels treballs i enviarà aquells que responguen als criteris de qualitat i editorials de la revista als membres del Consell assessor, que en faran l’avaluació definitiva.

Organitza i col·laboren:

La convocatòria de la Jornada en format pdf es pot descarregar ací.

Convocatòria als premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor»

Taula de Filologia Valenciana, en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i Caixa Popular, obri la convocatòria dels premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor», en el marc de la Jornada sobre el valencià que organitza anualment l’associació.

Estos premis estan destinats preferentment a persones que no es dediquen professionalment a la investigació universitària. La finalitat és potenciar que els docents de les escoles i dels instituts i altres professionals de la llengua participen activament en els estudis sobre el valencià.

El premi «Joaquim Garcia Girona» (1r premi) està sufragat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i té una dotació econòmica de 1.000 euros. El premi «Jordi Valor» (2n premi) està patrocinat per la Caixa Popular i té una dotació de 300 euros. Amb tot, els participants assumixen que l’atorgament de les dites quantitats estan subjectes a la disponibilitat pressupostària. El jurat dels premis estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de l’associació Taula de Filologia Valenciana, que els podrà declarar deserts si els treballs no assoliren la qualitat necessària. Els membres de la Junta Directiva podran presentar treballs a la jornada però no optar als premis.

Participació

Podran optar als premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor» els treballs originals inèdits que es presenten la Jornada sobre el valencià relatius als camps següents:

• Pedagogia i ensenyament de llengua o literatura
• Formació o evolució del model lingüístic valencià
• Ús social del valencià
• Ressenya crítica d’un treball publicat (article o llibre)
• Norma lingüística (existent o desitjable)

Les persones interessades hauran de presentar una proposta que incloga el títol del treball, nom i lloc de treball de l’autor (o autors), descripció succinta de l’objecte d’estudi, de la causa del treball i del resultat esperat.

L’extensió màxima de la proposta serà de 300 paraules o 2.500 caràcters. La data límit per a presentar-la serà el 2 de novembre del 2020 i s’enviarà al correu electrònic de l’associació (taulafilologiavalenciana@gmail.com).

Les propostes seran revisades per la Junta Directiva de Taula de Filologia Valenciana, que comunicarà per correu electrònic durant la primera quinzena de novembre si el treball ha sigut acceptat.

Els treballs acceptats que opten a un premi hauran de ser presentats, completament elaborats, abans del dia 1 de desembre de 2020. Junt amb el treball, els participants hauran de fer arribar a TFV un vídeo amb una presentació audiovisual locutada que tinga una duració entre 10 i 20 minuts i que incloga com a mínim la veu l’autor o autora i imàtgens. Dita presentació es reproduirà el matí del dissabte 19 de desembre en el marc de Jornada sobre el valencià que, en esta ocasió, tindrà caràcter virtual.

Els autors es comprometen a participar virtualment en la jornada per a respondre les preguntes dels assistents sobre els seus treballs respectius. Així mateix, els autors accepten que Taula de Filologia Valenciana podrà fer difusió de les seues presentacions i intervencions sense que això implique cap renúncia al seu dret d’autoria.

La participació en la convocatòria dels premis implica l’acceptació d’estes bases.

Resolució dels premis

El jurat farà pública la seua resolució sobre els premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor» en la pàgina web de Taula de Filologia Valenciana el dia 15 de desembre.

En la inauguració de la Jornada sobre el valencià, representants de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de Caixa Popular presentaran els premis i els lliuraran virtualment als guardonats.

Publicació de treballs

Els treballs que es presenten a la Jornada podran ser seleccionats per a publicar-los en la revista científica anual Aula de Lletres Valencianes.
Els autors que aspiren a publicar el treball s’hauran d’ajustar a les normes editorials de la revista.

El Consell de redacció d’Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana de Filologia farà una primera valoració dels treballs i enviarà aquells que responguen als criteris editorials de la revista als membres del Consell assessor, que faran l’avaluació definitiva.

Podeu descarregar les bases de la convocatòria ací.

Organitza i col·laboren:

Pin It on Pinterest